ADITZEN ABESTIA

 

NORI ZUZENDUA:

Lehen hezkuntzako 3.mailako ikasleei zuzenduta dago.

 

HELBURUAK:

Aditzak zer diren ikastea

 

 

PROPOSAMENAK:

 

AURREZAGUTZAK

Ikasleei aditza zer den galdetuko diegu eta horretarako jolas bat egingo dugu. Irakasleak aldez aurretik prestatutako pote batean, hainbat ekintza idatzita izango ditu. Ikasleak banan banan papertxo bat hartuko du eta bertan dagoena antzeztu beharko du, keinuen bidez.

 

ADITZAK TOPATU

Hurrengo esaldietan aditza azpimarratu

-Kantu Kolore asko gustatzen zait

-Nana ez da etorri

-Hulak ogia erosi du

-Ari eskolan dantzatzen ari da

-Bihar euria egingo du

-Mielek zuhaitz bat marraztu du

 

 

HAUSNARKETA

-Zein aditz agertu dira bideoan?Zerrendatu

-Zer behar da esaldia osatzeko?

-Aditza jakiteko zer da topatu behar duguna?

-...

 

 

HUTSUNEAK BETE

 

Gurekin bai, bai, bai: _____________nahi, nahi, nahi?

______________gai, gai, gai zara zu.

 

Esaldia osatzeko, ____________behar dugu,

aditza jakiteko, ______________bat topatu,

erraza izan arren, batzuetan kostatu,

______________, jolastu, asmatuko duzu !

Izan, joan, jalgi, eman: denak ekintzak dira;

esaldian aurkituko al_____________?

 

Gurekin bai, bai, bai: jolastu nahi, nahi, nahi?

ikasteko gai, gai, gai zara____________.

 

_____________osatzeko, aditza behar dugu,

aditza jakiteko, ____________bat topatu,

erraza izan arren, _______________kostatu,

hurbildu, jolastu,  asmatuko duzu!

Jaitsi,_____________, jaiki, esan: denak ekintzak dira;

esaldian aurkituko al ____________?

 

Gurekin bai, bai, bai: jolastu ___________, nahi, nahi?

____________ gai, gai, gai zara zu.

 

 

 

ADITZAK IKASTEN

Aditzak trinkoak edo perifrastikoak izan daitezke.

-Aditz trinkoak: Hitz bakarreko aditzak dira. Adibidez; gara, naiz, dator, duzue, gabiltza…

-Aditz perifrastikoak: Bi hitzez osatutakoak dira ( aditz nagusia+ aditz laguntzailea ). Adibidez; ekarri duzu, eraman genuen, erosi nuen…

              -Aditz nagusia: Ekintza adierazten du: erosi du, egin zuen, etorri da...

              -Aditz laguntzailea: Ekintza nork eta noiz adierazteko: erosi du, egin zuen, etorri da

 

Arbelean, denon artean bakoitzeko 5 adibide idatziko ditugu :

Aditz trinkoak:

Aditz perifrastikoak:

 

 

 

ESALDIAK ORDENATU

Hurrengo fitxan esaldiak ordanatu behar dira, zenbakiak jarriz.

 

OSAGARRIAK

1 Hutsuneak bete (klikatu)

2 Esaldiak ordenatu (klikatu)